ازن تراپی

ازن تراپی

  • کمپانی سازنده: herrmann آلمان
  • کاربرد: حیطه درمان زخم و درد

ازن چیست ؟

یک مولکول با ترکیب شیمیایی O3 حالتی نیمه پایدار از اکسیژن است که با خاصیت ضدعفونی کنندگی، آنتی اکسیدانی، ضد التهابی و توانایی القای ترمیم بافت، ده ها سال است در سراسر جهان برای درمان بیماری های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد

Mechanism of action:

Ozone activates super oxide dismutase and catalase

S.O.D & catalase are the main neutralizers of the radical species of oxygen (ROS)

Ozone oxidative preconditioning may promote moderate oxidative stress which, in turn, increase antioxidant endogenous system protecting body cells ozone accelerating, the tissue regeneration process by promoting collagen, synthesis and fibroblast proliferation and Improving tissue oxygenation.

Medical indications:

Rheumatologic diseases (rheumatoid arthritis, septic arthritis, ankylosing spondylitis, …

Orthopedic diseases (acute and chronic backaches), low dose ozone has been recognized as one of the best antifungal, antiviral and bactericidal agents.

تزریق ازن در درمان درد :

تزریق ازن داخل مفصل زانو داخل مفصلی و اطراف مفصلی