ترالی استیل

  • ویژگی 1: ویژگی
  • ویژگی 2: ویژگی

توضیحات محصول

ترالی پانسمان کمد دار

مدل :

جنس بدنه :

ابعاد :

ترالی اورژانس

مدل:

جنس بدنه :

ابعاد :

بین ملحفه کثیف و عفونی

مدل :

جنس بدنه :

ابعاد :

بین ملحفه تمیز و کثیف

مدل :

جنس بدنه :

ابعاد :

ترالی سبد دار

مدل :

جنس بدنه :

ابعاد :

ترالی حمل پک استریل

مدل :

جنس بدنه :

ابعاد :

ترالی ضدعفونی ابزار جراحی

مدل :

جنس بدنه :

ابعاد :

ترالی EKG

مدل :

جنس بدنه :

ابعاد :

ترالی براس اسکراب تک / دو لگن

ترالی سبد دار ملحفه

مدل :

جنس بدنه :

ابعاد :